El trespol de fustes que fan d'embelliment de l'arribada de la canonada de pluvials de la plaça Castellet ha estat tancat al pas.Una cinta de la policia local talla el pas. Pel que hem pogut saber dels responsables de manteniment de l'Ajuntament no hi perill real pels vianants. Malgrat tot, les fustes es troben molt deteriorades i la reparació no és senzilla. De fet, possiblement s'hauran de canviar algunes peces ja que s'ha podrit en part.
S'ha avisat a Ports per a que els seus tècnics valorin els desperfectes i mentre, es aconsellable (per precaució) evitar el pas de vianants i evitar possibles accidents
.