Una foto d'estudi dels Calafat-Sirer


Aquesta imatge és el que dèiem un "retrato" d'estudi, que no hem sabut datar amb exactitut, però seria al voltants de 1920. Els qui surten a la foto són els germans Calafat-Sirer de petits. Els nins i nines posen amb els seus millor vestits davant el fotògraf, mirant atents la càmera.A la fotografia surten, des de l'esquerra, Joan Calafat Sirer, Toni Calafat Sirer i Llucià Calafat Sirer. Les dues nines són na Catalina Calafat Sirer (asseguda a la cadira) i n'Àngela Calafat Sirer.