Les noces d'Àngela Calafat Sirer i Miguel Sancho Reus/ 2 Aquesta fotografia és ben antiga, de fet esta datada el 28 de setembre de 1932. Es tracta d'una fotografia familiar feta durant els noces d'Àngela Calafat Sirer i Miquel Sancho Reus.  
Ens trobam davant d'una preciosa imatge acolorida, prèvia a la fotografia en color, que li dona una atmosfera especial

La imatge pertany a l'arxiu de Jusan (que amablement ens remet material, periòdicament), per bé que és la seva dona, na Caty, qui va tenir cura d'arreplegar i escriure, darrere la fotografia, els noms dels protagonistes.

 
A la imatge hi trobam (de dreta a esquerra) Catalina Calafat Sirer, Antònia Sirer Vives, Francisca Nebot, Bartomeu Sancho Reus “Fumant”(Mort a la Guerra Civil), Margarida Reus Veny, Antònia Sancho Reus, Bàrbara Ferrer, Bartomeu Calafat Sirer ”Tolo”. Drets (de dreta a esquerra): Joan Calafat Sirer, Antònio Calafat Sirer, Antonio Calafat Genovart,  Àngela Calafat Sirer, Miquell Sancho Reus i Joan Sancho Reus. No tenim constància dels noms de les dues al·lotes joves entre Bartomeu Calafat "Tolo" i Antònia Sancho.