Dinar de companyerisme de les penyes de futbol de Banca March (Any 1972)

1)      Pedro Flaquer (del “Recreo”)

2)       Sebastià Julià (de la Brigada)

3)      Jaume Palou (artanenc)

4)      Guillem Danús

5)      Paco Pellicer (Barraqueta)

6)      Andreu Gayà (Andresín, de Son Favar)

7)      Baltasar Moyà (Fareta)

8)      Miquel Alzina (Cuní)

9)      Tomeu Melis “Meyme”

10)  Guillem Bisquerra (d’Artá)

11)   Mateu Garau (Parreta)

12)  Camarer (Desconegut)

13)  Antoni Serra (Director Bca.March Cala Rajada)

14)  Antonio Garcia (N’Antonio de Sa Banca)

15)  Climent Garau (Murta)