“De la representació de “Recordançes gabellines” de Joan Rai (Any 1971)

 1) Rafel Vives (de Ca’n Vila)

 2) Fermina Romera

 3) Maria Flaquer (de Sa Costa)

 4) Joan Planiol (de s’hostal cala Agulla)

 5) Marisa Nebot

 6) Paquita Màs
  1) Marisa Nebot

  2) Antoni Fuster (Ranxer)

  3) Maria Antònia Llabata