Hotel Son Moll, solucions urgents


   En el darrer ple de l’Ajuntament, del passat dia 3, es va debatre, a petició dels partits de l’oposició, sobre les conseqüències que origina la situació de l’hotel Son Moll, amb el precintament   de tot el seu perímetre, inclòs el carrer Tritó, i la imatge que ofereix el buc de l’edifici sense que per ara s’hi pugui fer cap actuació per a minimitzar-ne l’impacte visual. Des de l’equip de govern es va informar de la petició feta al jutjat per tal que es puguin agilitar els tràmits per a aixecar el precintament i de la resposta, taxativa, en el sentit que el cas encara es troba en fase de recollida de dates i que, per tant, s’ha d’esperar.


   El passat dijous, dia 5, la premsa es feia ressò de la preocupació d’hotelers, comerciants i veïns per aquesta situació, i de la intenció d’adreçar-se al jutjat en el mateix sentit que ja ho ha fet l’Ajuntament, és a dir, per a demanar que els tràmits que s’hagin de fer no es demorin fins al punt que s’hagi d’envestir la temporada turística en aquestes condicions. Sense oblidar les molèsties que suposa per al trànsit de vehicles el fet de no poder passar per Son Moll.
Evidentment, des de “Cap Vermell” també volem aixecar la nostra modesta veu i sumar-nos a la preocupació generalitzada, que abasta des del primer ciutadà, el batle, fins a l’últim dels contribuents. Entenem que la feina de la justícia no pot estar sotmesa a pressions de cap tipus, i que a més es realitza enmig d’una precarietat de mitjans materials i humans que ja és endèmica, però també entenem que una zona turística és altament depenent de la pròpia imatge i que aquesta és tan bona de malmetre com difícil de recuperar. Ara, aquest estat de coses, en moments d’incertesa quant a perspectives de cara a l’estiu, no fa sinó afegir llenya al foc.No, no volem pressionar la jutgessa que duu el cas, però ens sumam, molt respectuosament, al clamor de tot el poble. Per això  ens permetem suplicar-li que, sense perjudici d’una tramitació de l’expedient amb totes les garanties per a les parts implicades, es desbloqui la situació amb la major brevetat possible a fi que la imatge d’una zona tan important com Son Moll es pugui recuperar abans que comenci la temporada turística.