Vos oferim els 45 primers minuts del darrer ple ordinari d'aquesta legislatura (que va durar 172 minuts). Són tres talls de 15 minuts. Consideram excesiu i d'escàs interès oferir les imatges del ple íntegrament. Mentres trobam la fórmula més adequada queda constància i testimoni dels plenaris d'aquesta legislatura.

II.- EXP. NÚM. 17AG/11. REGLAMENT MUNICIPAL DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS AMB VEHICLES DE TRACCIÓ ANIMAL AMB CONDUCTOR(GALERES)III.- EXP. NÚM. 1SS-08/11. CONVENI ENTRE LA CONSELLERIA D’AFERS SOCIALS,

PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ, LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

PER DESENVOLUPAR EL PROGRAMA ALTER.

 

 

IV.-  EXP. NÚM. 29CULT/11. ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA A LA XARXA

DE RADIOS PÚBLIQUES LOCALS DE MALLORCA


V.-  EXP. NÚM. 30CULT/11. MOCIÓ DE LA XARXA AUDIOVISUAL DE CORRESPONSALS DE TELEVISIÓ DE MALLORCA (en aquest vídeo no hem inclòs la lectura de la moció degut a la seva durada. En tot cas la moció fou publicada a Cap Vermell i la podeu llegir clicant damunt l'imatge de xac)