El primer ple ordinari de l'any va ser curtet i sense grans decisions. La falta de places a les escoletes per als nadons entre 0 i 1 anys va ser un dels punts de discussió.


El primer ple ordinari de l'any no va arribar a l'hora i mitja de durada, ja que tan sols hi havia cinc punts a votació i les preguntes de l'oposició tampoc varen ser excessives.

Dels punts de l'ordre del dia tan sols podem destacar els que feien referència a la contractació de serveis. En dos dels casos, a més, es tractava de fer petites modificacions en els plecs que ja s'havien aprovat anteriorment. Per exemple en els plecs del contracte del servei de platges, on ara els xibius no podran obrir fins l'1 de maig en compliment del PORN del Parc Natural. També es va explicar que fins que no comenci la temporada no es sabrà quantes tumbones hi haurà a l'Agulla. Estarem atents a aquest punt.

També es va aprovar l'inici de la contractació del servei de salvament a les platges pel període 2024-2027 i per un cost total de 2.719.909 €. El servei s'haurà d'oferir entre l'1 d'abril i el 31 d'octubre de cada any.

Pel que fa a les preguntes de l'oposició, que no varen ser moltes després de dos mesos sense plens ordinaris, hem de destacar la qüestió de la falta de places a les escoletes per a nadons 0-1 anys, un problema que afecta a diverses famílies, que inclús sembla que estarien recollint signatures. L'equip de govern, tant la batlessa com la regidora d'educació, Mireia Flaquer, varen explicar que la licitació de l'ampliació de l'escoleta de Cala Rajada ha quedat deserta en tres ocasions des de 2022, i que sense ampliació és quasi impossible augmentar places. Sembla que aquestes places les atorga la Conselleria d'Educació i sense l'espai fixat per llei és complicat que s'autoritzin. Afegiren, per tranquil·litzar, que sembla que la subvenció del Govern es podria prorrogar.

Des de l'oposició es varen fer propostes, com ara habilitar espais dins la mateixa escoleta o en altres edificis municipals, però des de l'equip de govern es va explicar que aquest servei està molt reglamentat i amb unes condicions molt exigents. En tot cas es va dir que s'estan cercant solucions diverses, com ara abaratir el cost del projecte d'ampliació perquè no quedi desert. També explicaren que miraran que a l'estiu hi hagi aparells d'aire concionats disponibles per evitar la calor que passaren l'estiu passat. En tot cas, la regidora va anunciar que està en contacte amb les famílies, que es reunirà amb elles i que es farà tot el possible per trobar solucions que s'ajustin a la llei.

També va demanar l'oposició sobre la data de finalització de les obres de la plaça de l'Hotel Tucán, on la batlessa va dir que es contempla mitjan abril per estar totalment acabades. Altres preguntes foren sobre el motiu pel qual no es varen retirar els vehicles en els carrers de la Mar i Col·legi durant les festes de Sant Antoni, per què no es va fer festa de cap d'any a la carpa de la Plaça dels Pins, la manca de treballadors en el Castell de cara a la temporada turística, la situació del projecte de reforma de l'escola s'Alzinar, l'estat del projecte del nou quarter de la Policia Local, el mal estat dels indicadors de les rutes senderistes o per què encara la gent no es pot treure el certificat digital a Capdepera -el regidor Paulí Faba va anunciar que prest podria ser una realitat-.