La suspensió durant sis mesos de l'aplicació a Capdepera del Decret d'Habitatge i la renúncia d'Alberto Ginard Llull com a regidor del PSOE com a qüestions més destacades.

 

Ple curtet el celebrat aquest dijous 9 de novembre a les voltes de l'Ajuntament, amb varis punts importants, com ara la suspensió de l'aplicació a Capdepera del Decret Llei d'Habitatge durant sis mesos o l'adjuficació del nou contracte de recollida de fems. 

Cal recordar que el Decret Llei d'Habitatge, aprovat recentment pel Govern de les Illes Balears, permet el creixement en altura d'alguns edificis, així com la divisió dels habitatges ja existents o el canvi d'ús de locals comercials a habitatges, entre d'altres mesures, amb la condició que els habitatges resultants s'han de vendre amb un preu taxat. Atès que aquestes llicències es poden tramitar per urgència, tots els partits del Consistori varen votar a favor de suspendre la seva aplicació mentre s'estudia detalladament quins aspectes de la normativa es podrien limitar en el nostre municipi. Els ajuntaments poden limitar la seva aplicació, i en el cas de Capdepera preocupa sobretot l'augment d'altures i la proliferació d'habitatges en planta baixa a determinades zones comercials, motiu pel qual s'estudiarà en quines zones del municipi seria convenient no aplicar aquestes mesures. 

Adjudicació del nou contracte de recollida de residus 

També es va adjudicar el nou contracte de recollida de residus, ja que l'anterior s'havia resolt a la passada legislatura per així poder introduir el nou conveni dels treballadors del sector. El Lot 1, per a la recollida de residus i gestió de la deixalleria, es va adjudicar a la UTE Coexa-Prezero per un cost de 13.538.000 € i un termini de 5 anys. Per la seva banda, el Lot 2, d'educació ambiental i vigilància del contracte de recollida de residus, es va adjudicar a Gram per un cost de 219.000 € i un termini de 5 anys.

L'adjudicació d'aquests nous contractes, amb un cost superior als anteriors, és una de les causes de l'augment de la taxa del servei, que es va aprovar recentment.

Destacar també l'aprovació d'una nova modificació de crèdit amb romanent de tresoreria, per fer front, entre d'altres, als augments dels costs de l'enllumenat públic, de la Fira de la Llampuga, de les festes populars o de les escoletes municipals.

Finalment, i com a punts finals de l'ordre del dia, es va llegir una declaració institucional amb motiu del 25 de novembre, dia internacional contra les violències masclistes, i es va donar compte de la renúncia d'Alberto Ginard Lull com a regidor del PSOE. El regidor sortint simplement va manifestar que acabava una etapa en la seva vida política, tot i que va deixar caure que podria tornar en el futur. El substituirà la següent a la llista, Isabel María Rodríguez Robles.

 

Precs i preguntes 

D'aquest apartat només es poden destacar les intervencions del PSOE i El Pi, que varen tornar acusar de trànsfugues els regidors de Més per Capdepera, aprofitant la notícia que s'havia conegut el mateix capvespre, confirmant la decisió de l'executiva de Més per Mallorca de demanar la dissolució del grup polític de Més per Capdepera a l'Ajuntament. Núria Garcia i Joan Campins varen respondre en nom dels ecosobiranistes, manifestant que no hi ha cap expulsió -de fet Joan Campins, l'únic militant, no ha estat expulsat- ni Més ha demanat les actes als regidors -ens imaginam que sabent que els cinc que venen després a la llista són favorables també al pacte amb el PP. I que en resum, és una petició de dissolució del grup polític. També varen recordar que Fernàndez mai va dir trànsfuga a Tomeu Moll, tot i haver partit voluntàriament del PP, qui després va encapçalar la llista d'El Pi a Capdepera.

Esperarem a veure com acaba tot aquest serial, ja que els regidors de Més per Capdepera podrien passar a ser no adscrits si des de secretaria de l'Ajuntament es fa cas de la petició de Més per Mallorca.