Expedient núm. PLECAT/2023/16
Òrgan col·legiat: EL Ple
Tipus de convocatòria: Extraordinària " Comopliment pacte PP- MÉS"
Data i hora: 25 d'octubre de 2023 a les 19,00 hores
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament de Capdepera 

No admet participació a distància