La moció presentada per Més per Capdepera s'aprovà, en el ple ordinari de 14 de setembre 2023, amb els vots favorables de tots els partits representats a la corporació municipal, excepte el Partit Popular que se va abstenir.

Aquesta és la moció aprovada:

" Proposta de MES per Capdepera en defensa de la llengua catalana 

La supressió del requisit lingüístic a la sanitat confirma que la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, continua sent menystinguda i perseguida. El més greu, però, és que en aquest cas ha estat el mateix Govern l’encarregat d’atiar el conflicte lingüístic i rompre els consensos polítics i socials que durant els darrers anys han permès normalitzar la promoció de l’ús i el reconeixement de la llengua com a patrimoni col·lectiu i de cohesió social. De fet, la llengua és el millor vehicle per fer comunitat, més enllà de la comunitat cultural de cadascú. L’ús del català és la millor manera i la més fàcil d implicar-se en la societat civil mallorquina i de construir la millor societat per a tothom.

No obstant això, la situació de la llengua catalana a Mallorca, com a la resta de les Illes Balears, no es troba en la situació normal d’una llengua en el propi territori; perquè, a causa de l’annexió al Regne de Castella, el castellà, com a llengua de dominació, ha anat desplaçant-la. Aquest procés de substitució i imposició s’ha anat accelerant, de manera que la situació actual de la llengua catalana en la majoria d’àmbits d’ús general és extremament crítica. Per això, decisions com la del Govern de suprimir el requisit lingüístic contribueixen i agreugen la precarietat del català. En realitat, aquesta ideologia bilingüista no és res més que una forma d’encobrir i legitimar la subordinació d’una llengua a l’altra i el consegüent procés de substitució lingüística que pateix la societat de les Illes Balears.

Així les coses, cal prendre consciència del problema social i en compliment de l’Estatut i la Llei de normalització lingüística, els poders públics ha d’adoptar les mesures necessàries per fer efectius la promoció, el coneixement i l’ús normal de la llengua catalana. Encara més, tot i que la Constitució espanyola recull al preàmbul “la voluntat de protegir les llengües dels pobles d'Espanya”, encara existeixen més de 500 disposicions legals que imposen avui en dia l’ús del castellà, negant d'aquesta manera la igualtat de drets als ciutadans catalanoparlants.

Per tot això, el grup de MÉS PER MALLORCA planteja l’adopció dels següents acords:

1.-L’Ajuntament de Capdepera referma el seu compromís amb la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, que es troba encara en situació de desavantatge, i considera que és necessari un esforç més gran per part de la institució per garantir els drets lingüístics de tota la població.

2.- L’Ajuntament de Capdepera insta el Govern de les Illes Balears a retirar de forma immediata el decret que suprimeix el requisit lingüístic a la sanitat pública".