Una bassa d’oli

S'aprovà l'adhesió de Capdepera a la Xarxa de Municipis pel Ramon LlullCom deim en el titular, la plenària del passat dijous va transcórrer dins els límits més estrictes de la cortesia política, incloses les punyides habituals de Joan Ferrer a Fernando Martínez, que ja formen part de l’escenografia de les sessions municipals. Res especialment destacable, ni tan sols en les preguntes de l’oposició que, en general, van discórrer per viaranys més o manco previsibles.

El primer punt de l’ordre del dia feia referència a la PROPOSTA CANVI DE NOM DEL CARRER LUZ. Recordem que en el plenari del passat 7 de febrer, s’acordà canviar el nom d’aquest carrer, que es troba a Son Moll de Baix, pel de carrer de Cal Rei, a fi d’evitar confusions amb el carrer Llum de Capdepera. Idò bé, entre tant s’han adonat que ja hi havia un altre carrer amb el nom de Ca’l Rei i, per tant, s’ha derogat aquella decisió i el carrer Luz torna ser carrer Luz, fins que aquesta urbanització compti amb dotació de serveis i es revisi la nomenclatura de tots els seus carrers. Coses que passen.

Tot seguit s’aprovà el punt que s’aqnunciava com CONSELL MUNICIPAL D’EDUCACIÓ: MODIFICACIÓ ESTATUTS. No volem afirmar ni negar la importància de les modificacions introduïdes, perquè es van llegir molt aviat i es veu que ja es duien sabudes de la comissió corresponent, de manera que s’aprovaren, amb l’abstenció de PSM-Entesa.

A continuació es proposaren, igualment, un seguit de modificacions de reglaments de l’àrea d’Acció Social, a saber: REGLAMENT INTERN CENTRE DE DIA I CONTRACTE ASSISTENCIAL, REGLAMENT I CONTRACTE ASSISTENCIAL TELEASSISTÈNCIA, REGLAMENT I CONTRACTE ASSISTENCIAL MENJAR A DOMICILI, REGLAMENT I CONTRACTE ASSISTENCIAL SAD. La regidora va fer referència a un caramull de lleis, disposicions i normes de rang superior a les quals s’havien d’adaptar els esmentats reglaments municipals. Una feixuga, i segurament imprescindible, intervenció que acabà igual en cadascun dels casos: aprovació amb l’abstenció de PSM-Entesa.

Després, el batle va llegir la PROPOSTA DE L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA D’ADHESIÓ A LA FUNDACIÓ RAMON LLULL. Un tema del qual ja havíem donat compte en aquesta pàgina. Ara es tractava que el ple donàs el vistiplau a l’adhesió formal a la xarxa de municipis que, una vegada constituïts en plataforma legal, se sumarà a la Fundació Ramon Llull. L’objectiu d’aquesta és és “facilitar l’organització d’activitats culturals conjuntes, a més de promocionar la llengua i la cultura pròpia del territori de les Illes Balears i de la resta del domini lingüístic català”. Cal dir que aquesta xarxa neix com a resposta d’un seguit de municipis a la sortida de la Fundació per part del govern balear. S’aprovà amb 12 vots a favor i 5 abstencions del PP.

Aquest, el PP, presentà, acte seguit, la següent proposta: SOL·LICITAR ALS RESPONSABLES DELS SUPERMERCATS I HOTELS DEL MUNICIPI LA DONACIÓ ALS SERVEIS SOCIALS DELS ALIMENTS DESCARTATS PER A LA VENDA I APTES PER AL CONSUM. En Joan Ferrer n’exposà els motius i tots els grups s’hi adheriren de manera incondicional. S’aprovà per unanimitat.

La proposta següent la presentà PSM-Entesa, per boca del seu portaveu Pere Fuster, consistent a DONAR SUPORT A L’ACTE DE DIA 9 DE MARÇ SOTA EL LEMA “ENLLAÇATS PER LA LLENGUA”. Tampoc aquí hi hagué debat i sí els 5 vots en contra del PP. Tots els altres hi votaren a favor i s’aprovà.

El punt següent, presentat per la regidora Carme Riera, consistí a DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DEL VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ PER LA QUAL S’AUTORITZEN LES NOVES TARIFES DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS AMB TAXIS DE CAPDEPERA. Entenguérem que aquestes noves tarifes tenen un sostre màxim inferior al que regia fins ara. Ens quedàrem amb algunes dades: 2’35 euros baixada de bandera, 0,95 euros km/diürn, 1,2 euros km/nocturn, 17’70 euros hora d’espera, 0,62 euros per maleta. I com deia l’ordre del dia, es tractava de donar compte i no hi havia res a votar.


L’apartat de precs i preguntes va nar així, si fa no fa:

PP:

-          Medi Ambient:

  • Catàleg zones verdes públiques.
  • Cuques dels pins.
  • Ganxos a la paret per a recollida porta a porta, s’estira la bossa i cauen fems en terra
  • Arbres que creen problemes, arrabassats i tapats, sense reposar, cosa que s’està fent habitual.

-          Mobilitat:

  • Galeres, tot segueix igual, sense marcar preus, parades, etc
  • Escoles d’estiu.
  • Coco a la gespa del camp de futbol.
  • Piscina.

-          Mercat Medieval: qui l’organitza?  (Ho farà l’Ajuntament, segons respongué la regidora Corraliza. Cap Vermell ja ho havia avançat)

-          Ordenanza 2007, cotxes de lloguer, sense que s’apliqui.

-          Què s’ha fet durant l’any 2012 en matèria de Joventut? (Ferrer va retreure al regidor Martínez la seva manca d’iniciativa i aquest va respondre amb un llista d’activitats desenvolupades).

 

PSM:

-          Acord amb el PP sobre l’oblit de què és objecte l’àrea de Joventut.

-          Resultats i expectatives de la fira turística ITB, d’Alemanya. El regidor de Turisme, Albert Llull, excusà la seva no assistència i el batle, que hi assistí acompanyat del regidor Sureda, donà compte del que s’espera que sigui una gran temporada. Va dir que li havia semblat contraproduent l’acte del GOB. Fuster demanà la celebració d’una comissió informativa de Turisme.

-          Mobilitat: negociacions i gestions per aconseguir noves parades de bus.

-          Projecte per afavorir el transport públic de zones turístiques.

-          Com s’han trobat els departaments respectius, les dues noves regidores?

-          Serveis Socials: manca de dades i números sobre la situació d’exclusió social i de probresa de persones del nostre municipi. Estaria bé explicar-ho en el proper plenari.

 

ES GRUP:

-          Incendi Mercat Medieval, despeses. Segons va dir el batle, lasseguradora, no és responsabilitat de l’empresa organitzadora i per tant se’n desentén.

-          Abocador de Son Terrassa, situació del projecte d’esmena de deficiències i assumpció de despeses.

-          Situació i funcions d’una empleada del Patronat del Castell, arran de la seva aparició com a contacte del pla Innova.

 

I això va ser tot. Ja ho dèiem: una bassa d’oli.