Aprovats els pressuposts 2013

Carme Riera
i
Catibel Llabata
varen prendre possessió
dels escons de regidores

Ja tenim pressupost per al present exercici. Amb gairebé 45 milions d’euros, són els més voluminosos de la història, per bé que aquesta és una quantitat diguem-ne fictícia, tota vegada que quasi 30 d’aquests milions corresponen a les obres de dotació de serveis a distintes urbanitzacions, que hauran de pagar els afectats i que a més, tampoc és segur que s’executin. Però bé, parlem-ne amb una mica més de deteniment.

Aquest Ple Extraordinari contemplava, abans que res, la presa de possessió de dues noves regidores per part d’UCAP, com tots coneixeu. De manera que això és el que es va fer en primer lloc, i ara ja Carme Riera i Catibel Llabata ocupen el lloc que abans havia estat de Biel Torres i Joana Llull. Enhorabona a totes dues, des del nostre desig de tota la sort i tot l’encert del món en la seva nova tasca política.
Aquesta remodelació de l’equip de govern va suposar, així mateix, que se sotmetés a la consideració del Ple un n ou règim de dedicació i de retribucions dels regidors. De com queden distribuïdes les àrees, ja ens n’hem ocupat, però, per si a algú li havia passat per alt, ho recordam:

Rafel Fernandez: Batlia / Personal / Policia / Urbanisme
Albert Llull: Medi Ambient / Turisme / TIC / Empresa Pública
Sebastià Sureda: Vies i Obres / Hisenda / Cementeri
Carme Riera: Esports / Mobilitat / Protecció Civil / Sector Primari
Carmen Corraliza: Cultura / Festes / Fires
Fernando Martinez: Joventut
Ivon Renaud: Serveis Socials / Sanitat / Gent Gran / Habitatge/ Immigració
Catibel Llabata: Patronat del Castell / Patrimoni
Antonia Caimari: Educació / Arxiu / Mercats / Agenda Local 21 / Part. Ciutadana

Albert Llull, des de la renúncia a la batlia per part d’UCAP, passa a ser primer tinent de batle, amb una dedidació del 95%. Les noves regidores tendran
una dedicació del 75% i del 25%, respectivament: Igualment, el regidor Fernando Martínez també passa a tenir una dedicació del 25%.

Aquesta remodelació no va ser molt del gust de l’oposició, que diguem, i tant PP com PSM-Entesa com Es Grup, amb més o manco vehemència plantejaren el seu rebuig al nou estat de coses en el si del govern municipal, especialment pel que fa a retribucions. El més contundent va ser Joan Ferrer (PP), en referir-se al regidor Fernando Martínez. Tanmateix, com era de preveure, el punt s’aprovà amb els vots de PSIB-PSOE i d’UCAP. L’oposició hi votà en contra.

Pel que fa als Pressuposts 2013, la seva posada en escena, amb projecció d’imatges inclosa, va resultar força plàcida. El fet d’haver-hi un equip de govern en majoria i que s’haguessin acceptat prèviament algunes correccions-modificacions-aportacions dels grups de  l’oposició, va fer que la discussió no anàs gaire enfora i que l’aprovació dels comptes municipals resultàs una de les més tranquil·les que recordam. Tant PP com Es Grup es felicitaren del que qualificaren de nova actitud del batle i el seu equip i que s’haguessin escoltat,  i en alguns casos acceptat, les seves esmenes. PSM-Entesa també va anar en la mateixa línia, per bé que Pere Fuster va plantejar el que qualificà d’”abstenció crítica”, i així va ser: donà per bona la inclusió de les seves propostes en els nous pressuposts, però es queixà de distints temes relacionats, especialment pel que fa a política de personal. Al batle no el va convèncer l’exposició de Fuster i li contestà en una llarga rèplica, i aquest també li contrareplicà, i el batle... Bé, res, per fortuna no es varen perdre les formes i com dèiem, els pressuposts s’aprovaren amb els vots favorables de l’equip de govern, com cal, i tota l’oposició s’hi va abstenir.

Són 47’7 milions d’euros, però, com hem dit inicialment, en realitat són poc més de 15, una vegada deduïda la partida de dotació de serveis a distintes urbanizacions (Es Provençals, Cala Gat, Son Moll de Baix, Costa de Canyamel i Es Pelats). D’aquesta quantitat, la partida major, un 35% del total, se’n va a personal, tot i que aquesta partida es retalla un 10% i arriba als 5’2 milions d’euros. Gairebé 1’5 milions se’n van a tornar préstecs i a pagar interessos. Es reserva gairebé un milió d’euros per a refer les deficiències de l’abocador de Son Terrassa (a l’espera que finalment sigui l’empresa que va fer les obres la que assumesqui aquesta partida), en evitació que la Unió Europea pogués reclamar l’aportació que va fer en el seu dia per a aquesta infraestructura.

Bé, no volem marejar-vos massa amb xifres, tot esperant que els nostres especialistes en facin una anàlisi més profunda. El nostre resum seria que ens espera un altre any de passa tu, de gestió d’uns resursos precaris i amb escasses possibilitats d’emprendre cap obra important. L’objectiu prioritari és ara mateix la contenció de la despesa. Només la capacitat de feina i la imaginació dels nostres governants pot insuflar una mica d’il·lusió en els ciutadans. Que així sigui.