Dijous dia 24 de maig a les 20.00 h. estava convocada una manifestació a favor de la reserva marina de Llevant

Image

La convocatòria fou tot un èxit i els pescadors es sentiren més recolzats que mai. Allà es va llegir el manifest següent:

LA RESERVA MARINA DE LLEVANT: UNA EINA PER A L’ESPERANÇA

 

Avui, Mallorca es troba en una disjuntiva, i els mallorquins hem d’optar entre dos camins possibles: un camí ens mena cap al suïcidi, cap al col·lapse, cap a la mort dels recursos mediambientals (que, no ho oblidem, són el millor reclam per al turisme, motor principal de la nostra economia); l’altre camí, treballant amb les eines de l’esperança, del seny i del realisme, ens menarà a un futur en què la vida de les persones, i també la dels animals i de les plantes, gaudeixi de la qualitat a la qual, uns i altres, tenim dret.

Ens trobam en una disjuntiva i hem de triar. Podem continuar enfrontar-nos a la naturalesa com si aquesta fos el nostre enemic, com si fos un element que volem continuar colonitzant i explotant sense miraments; podem tractar l’entorn i les seves criatures des d’una aberrant visió creacionista, proclamant que han estat posats al servei de l’home i que aquest en pot disposar sense retre comptes a ningú.  O podem mirar de reconciliar-nos amb aquesta naturalesa que ens agombola, tractant-la com a la mare que ofereix la seva vida perquè els seus fills puguin sobreviure.

Ens trobam en una disjuntiva i hem de decidir. O ens comportam com els depredadors que hem estat sempre, encara que això suposi provocar un desequilibri fatal per al medi ambient, amb la desaparició de moltes espècies i, fins i tot, posant en perill el futur de la raça humana, o entenem que la sobrepoblació mundial exigeix un canvi radical de comportament. O continuam matant la vida o ens posam a favor de la vida.

Algunes actuacions que hem viscut en els últims temps posen en relleu l’egoisme humà dut fins al paroxisme.  El comportament d’algunes persones i entitats ens han vengut a recordar que l’home és el pitjor enemic per a l’home, i per a tota cosa viva.  L’home només pensa en ell mateix, sense cap consideració pels seus coetanis, i no diguem per les generacions futures. És un egoisme ferotge que sembla disposat a tot: a la mentida, a la manipulació, a l’amenaça, al terrorisme verbal, al catastrofisme, a la insídia, a la intriga i a la maquinació.

La situació actual ens recorda, tristament, aquella altra que es generà amb la creació del Parc Natural de Llevant. Aleshores es deia que les cases de fora vila haurien de tenir sempre obert i que tothom hi podria tenir accés, i que fins i tot els ous se’n podria dur la gent; ara es diu que no podrem anar a nedar a Es Carregador, o que les barques hauran de demanar permís cada vegada que vulguin sortir de port. D’això es tracta: d’embullar, de confondre, de generar malestar, de produir crispació. Es tracta d’atemorir, anunciant a tota plana que la Reserva ens durà la mort.

Es necessita tenir un esperit molt cuirassat per a actuacions d’aquest gruix, però bé es veu que els interessos econòmics ajuden a empassar-se tots els calàpets que facin falta (hem de recordar que el Club Nàutic de Cala Rajada va pagar aquell ferest anunci de “Diario e Mallorca” que tant de mal ha fet a la imatge del nostre poble?)  Com es pot arribar a un punt de degradació ètica tan profund? Com poden, les persones, arribar a comportaments tan allunyats dels principis més elementals de la dignitat humana?

Cala-rajaders, gabellins, mallorquins tots: no us deixeu abassagar pels qui, des del poder econòmic, ens volen acovardir i ens volen sotmetre als seus interessos personals. Nosaltres som més. I a més, tenim la raó: perquè defensar la Reserva Marina de Llevant és defensar la vida, i atacar-la és defensar la mort.

I com que nosaltres estam amb la vida, deim sí a la Reserva Marina! Deim sí a la vida!

Image

 Molta de gent en parla, però pocs saben en què consisteix la reserva marina. Vos adjuntam tres pàgines web perque pogueu llegir el decret autonòmic i del del Govern central. També una pàgina per conèixerles altres reserves marines que hi ha a Mallorca.

Decret 21/2007, de 23 de març, pel qual s’estableix la Reserva
Marina del Llevant de Mallorca

http://www.caib.es/boib/visor.do?lang=ca&mode=view&p_numero=2007048&p_inipag=12&p_finpag=15

Reserves marines a Mallorca


http://dgpesca.caib.es/user/reserva/reservas.ct.htm

 

ORDEN APA/961/2007, de 3 de abril, que establece una reserva marina de interés pesquero en Cala Rajada, al levante de la isla de Mallorca, y define su delimitación, zonas y usos permitidos.


http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/13/pdfs/A16423-16424.pdf