L'Ajuntament ja ho havia anunciat a les xarxes socials i aquest passat dissabte 3 de febrer va sortir publicat en el BOIB. Es tracta d'una nova convocatòria, la de 2024, de subvencions per a la normalització lingüística dirigides a empreses i a autònoms del nostre municipi. La novetat d'enguany sembla que és un nou sistema de puntuació per a repartir la quantitat disponible que, com en altres ocasions, serà de 1.500 €.

Per a la concessió de les subvencions d'aquesta convocatòria es tindran en compte els següents valors de puntuació:

Rètols comercials i de vehicles: 1 punt.

Edició o renovació de cartes de restaurants i bars incloent-hi el català: 3 punts

Etiquetatge i retolació interna: 3 punts.

Documents publicitaris o administratius que incloguin el català (targetes, fullets, paper d'embolicar, bosses, calendaris, factures i pressupostos, catàlegs,...): 2 punts.

Versió en català de pàgines web: 5 punts.

Un cop valorades les sol·licituds, es dividirà el total de la dotació econòmica d'aquesta convocatòria entre la suma de les puntuacions obtingudes, i així s'obtindrà el preu per punt. L'import de la subvenció serà la multiplicació del preu per punt pel total de punts de cada projecte aprovat.  

Les sol·licituds de subvencions d'aquesta convocatòria es poden presentar fins dia 27 de setembre de 2024.