El passat dijous, 1 de gener va tenir lloc a les voltes de l'Ajuntament la reunió informativa del PERI (Pla Especial de Reforma Interior) de l'entorn del Castell de Capdepera, una trobada que va comptar amb una molt bona assistència, sobretot propietaris d'immobles i solars inclosos dins el perímetre del pla.

El regidor d'Urbanisme, Paulí Faba, va fer una petita introducció i seguidament va donar pas als arquitectes de l'empresa que ha redactat la proposta, que en tot moment varen destacar el gran valor patrimonial i paisatgístic que tenen el castell i tot el seu entorn urbà, un conjunt únic a Mallorca. Varen lloar el fet que, tot i el temps transcorregut, ni de bon tros s'han exhaurit les previsions de creixement que feien les desenvolupistes normes subsidiàries del 86, ni en edificabilitat ni en població, sobretot gràcies als mateixos propietaris, qui per regla general han evitat actuacions agressives i han optat sempre per reformes i rehabilitacions molt respectuoses amb l'entorn patrimonial.

Varen explicar que el PERI és pla especial, un tipus d'instrument urbanístic que s'empra per als conjunts històrics i paisatgístics, i un cop aprovat definitivament, seran aquestes noves normes les d'aplicació, deixant en un segon pla les normes subsidiàries del 86. Abans d'aquesta aprovació definitiva, no obstant, s'han de rebre les al·legacions i els informes de totes les administracions que hi han de dir la seva i s'han d'introduir els canvis requerits, sense que es pugui descartar una nova exposició pública, motiu pel qual poden transcórrer entre un any i mig o dos fins que finalitzi el procés.

També feren un repàs de les noves normes urbanístiques d'aplicació, les quals limiten alçades i profunditats edificables o fixen criteris estètics pel que fa als materials de construcció. Inclús detallen allà on es podran posar panells solars a fi de no provocar un impacte visual no desitjat. Els arquitectes redactors varen explicar als assistents el contingut de les fitxes dels edificis catalogats i el tipus de protecció que tindran, recordant que en el PERI hi han treballat també historiadors i arqueòlegs. Es va animar a la població a fer les seves aportacions en forma d'al·legacions, en el sentit d'afegir nous elements a protegir.

Arribat el torn de les preguntes i dubtes alguns dels propietaris varen exposar la seva problemàtica concreta, sobretot aquells que fa anys que tenen demanada una llicència. Se'ls va recordar que fins que el PERI no estigui aprovat definitivament totes les sol·licituds de reforma o rehabilitació s'han de seguir enviant a Patrimoni del Consell de Mallorca. Després de l'aprovació definitiva tot ho resoldrà el propi Ajuntament.

Un altre dels dubtes que es varen resoldre és què passa mentre les llicències estiguin suspeses. Els arquitectes varen explicar que es poden demanar noves llicències sense cap problema, però que s'han d'ajustar tant a la normativa antiga com a la nova del PERI aprovat inicialment, la qual és més restrictiva.

També explicaren que el PERI respecta les alineacions existents i que si qualque edificació té més plantes que les permeses pel PERI -i per tant, inadequada amb la nova normativa- es permetrà la seva reforma i rehabilitació, però que en cas d'enderroc de l'edifici i nova implantació s'hauran de respectar les noves limitacions, com també ho hauran de fer, lògicament, les noves construccions en solars sense edificar. 

En general els assistents, majoritàriament propietaris, més enllà del lògic interès en que tot plegat es clarifiqui quan abans després de tants d'anys d'espera, sembla que són conscients del tresor del qual formen part i de la importància de preservar aquesta part de Cadepera per a les noves generacions.