Es preveu que el cost per a la millora de l’estructura de l’edifici sigui de 545.000 euros.

foto arxiu de la visita del conseller dia 18 d'octubre de 2023

L’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) de la Conselleria d’Educació i Universitats ha tret a licitació la redacció del projecte bàsic i d’execució i la direcció de les obres per al reforç estructural del CEIP s’Alzinar de Capdepera per un valor de 27.501,60 euros.

El termini per a la redacció del projecte és de dos mesos i ha d’incloure totes les accions necessàries per a reparar les patologies estructurals greus que presenta l’anomenat bloc B de l’edifici del CEIP s’Alzinar des de fa anys, especialment en un dels seus pòrtics.

Durant l’any 2022, l’IBISEC va posar en marxa una sèrie d’actuacions destinades a fer un estudi exhaustiu de la situació del pòrtic més afectat pel que va contractar la redacció d’un informe per part d’un arquitecte especialista en patologies estructurals. A aquest informe es proposen una sèrie d’intervencions urgents per recalçar el pòrtic i es detallen les actuacions complementàries que se’n deriven. Aquestes accions es recolliran al projecte bàsic i d’execució.

Degut als problemes estructurals, l’edifici es troba actualment tancat al públic i no s’hi permet l’entrada a persones no autoritzades. Es preveu que el cost per a la millora de l’estructura de l’edifici sigui de 545.000 euros.

Com recordam al peu de foto, el conseller Antoni Vera visità el centre dia 18 d'octubre de 2023.