4 empreses de Capdepera  reben la subvenció a la Normalització Lingüística de 2023 

Enguany 4 empreses municipals han rebut la SUBVENCIÓ A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LES EMPRESES MUNICIPALS 2023, que atorga l'Ajuntament de Capdepera. Inclouen diferents conceptes per foment d'ús del català aquests suports: retolació de l'establiment, cartes de restauració, material editat i edició de pàgines web.

Així, enguany n'han estat beneficiàries un taller mecànic, un cafè restaurant i dues botigues de roba.

Recordem que els nuclis turístics de les Illes Balears pateixen un alt grau de despersonalització ambiental i patrimonial a causa del sector turístic i també de la globalització, com ja s'apuntava a l'EULIB 2014. En aquest sentit, les llengües oficials de la comunitat (especialment la llengua catalana) sovint queden relegades a un segon pla o en un pla molt residual del paisatge lingüístic, i més encara en l'àmbit empresarial.

Així, aquesta convocatòria de subvencions són una petita passa més per estimular l'ús de la llengua catalana al món empresarial al nostre municipi.