El nou equip de govern sembla que ha posat mà a la feina, o al manco així ho volen fer veure, pel que fa al manteniment. Molts dels desperfectes de voravies, taps de clavegueres i de telèfons, baranes de fusta, rajoles rompudes,... que els nostres lectors han denunciat a les nostres pàgines durant mesos (o anys) s'estan adobant poc a poc.

 

Un lector ens comentava fa mesos que li resultava estrany que l’ajuntament publicités les obres de manteniment o neteja que feien, quan havia de ser “allò normal” perquè fan el que han de fer, senzillament... “És com si un picapedrer que posa blocs a l’obra, el pescador que tira les xarxes o l’oficinista que tramita un expedient, se’n publiquessin les seves fotografies per demostrar que fan la seva feina” ens deia el lector. Sigui com sigui, aquesta és la imatge que es vol vendre, i ja ens va be si se van adobant els desperfectes del dia a dia. En aquest sentit, els assessors d'imatge han fet els ous a terra.

Dit això en les darreres setmanes s’han adobat les tanques de fusta de Cala Mesquida que estaven malmeses, especialment la barana d’accés a la platja.

També s’han adobat els taps de telèfons d’alguns carrers i voravies que estaves en mal estat, alguns suposaven un vertader perill pels vianants.

S'ha de dir que algunes de les tasques de manteniment que ara se fan ja van ser iniciades per l'anterior equip de govern, com ara l'adob dels taps de les clavegueres i els desaigües.Nosaltres seguirem publicant les queixes i deficiències que ens fan arribar arribar els nostres lectors i lectores...

El que queda com assignatura pendent és la brutor pels carrers de Cala Rajada i Capdepera, fonts municipals comentaren que amb l'entrada en vigor del nou contracte de neteja viària se notarien les millores. Aviat podrem comprovar si es nota la millora.