És per tothom conegut que les voravies de Cala Rajada, llevat d’un parell de carrers “principals” (Elionor Servera, L’Agulla...) no estan fets pels vianants. Són estrets i plens d’obstacles, ara una paperera, ara un pal elèctric o de telefonia, ara un senyal de trànsit... de fet és difícil (gairebé impossible) que una persona en cadira de rodes o amb un cotxet d’infant pugui caminar per
les voravies, essent obligada a fer-ho per la calçada.

Per si això no fos prou, en moltes voreres la vegetació dels jardins particulars o de les escorcells dels arbres són una dificultat afegida pel pas. Aquesta és l'herència deixada per l'anterior consistori però que caldria posar solució.

Suposem que entre el maremàgnum de normativa municipal hi haurà alguna norma al respecte. Estaria bé que des de la regidoria corresponent s’informés al propietaris dels jardins que les seves plantes no han d’obstaculitzar el pas per les voravies i ja que hi som el propi ajuntament prengués nota. D’exemples n’hi ha balquena, basta passejar un poc. Us recordem els tamarells de la passarel·la de Son Moll (just on comença el passeig de les Atzavares), via Mallorca, avinguda dels Pins... o els arbres recentment plantats a la carretera de l’Agulla. 

Ja que parlem dels arbres del carrer de l’Agulla s’han mort uns quants i suposem que en ser l’època adequada s’hauran de reposar.