Dijous dia 13, a les 19 h, estaven convocats els socis de l'Associació de la Tercera Edat Ca Nostra a una assemblea en el seu local social per renovar la Junta Directiva. En el moment d'iniciar-se l'acte hi havia una seixentena de socis, una presència important, cosa que diu molt a favor de l'Associació.

La sessió es va obrir puntualment amb la presidència formada per tots els membres de la Junta, acompanyats per la batlessa Mireia Ferrer i la regidora Agripina.L'ordre del dia era el següent:
1.- Lectura de l'acta anterior, sessió celebrada el juliol de 2022.
2.- Resum de les activitats desenvolupades en aquest darrer any.
3.- Detallar, mes a mes, l'estat de comptes amb les entrades i despeses.
4.- Renovació de la Junta Directiva
5.- Precs i preguntes

Els tres primers punts de l'ordre del dia no reberen cap qüestionament. Maria Terrasa Mossona, en un to emotiu, va anomenar els membres que, per diferents motius, deixaven de formar part de la Directiva:
Antònia Vergera, Guiem Cabrer i ella mateixa.

A partir de dit moment van anar brollant les emocions que genera dirigir i representar una Associació sense ànim de lucre com Ca Nostra. Una vegada superada la barrera dels setanta anys els compromissos públics van acompanyats d'una emoció especial i, també, d'una sincera gratitud per part dels beneficiaris, els socis.

La candidatura encapçalada per Pedro Llabata era l'única que es presentava per la qual cosa no va ser necessari votar; tot i això en Pedro va demanar que aixecassin la mà tots aquells que donaven suport a la nova Junta Directiva, cosa que va fer la gran majoria dels assistents. La nova Directiva està formada pels següents socis:
Pedro Llabata Sancho
Pedro Reche Navarro
Juanita Estela Blanes
Manolo Barba Escobar
Isabel Blanes Gayà
Rafel Vives Sansó
Julia López García
Margalida Garau Roca
Rafela Massanet Vives
Magdalena Cantó Sirer
Maria Vives Bisquerra

A continuació es passà als precs i preguntes, cosa que va permetre recordar que la casa de Can Tasà es va vendre a l'Ajuntament per 125.000 euros, dels quals s'han gastat 25.000 en despesa corrent, cosa que inclou: excursions, visites culturals, dinars, etc. La batlessa va confirmar que la quantitat que resta està en poder de l'Ajuntament i que cal estudiar com invertir-ho, cosa que va obrir un altre debat sense arribar a concretar res.

L'acte va acabar de forma distesa; arribava el moment de refrescar amb un troç de coca dolça i una copeta de vi dolç. Entre els assistents hi havia Joan Terrasa Mecu, anterior president de l'Associació, al qual se li notava que havia viscut l'assemblea amb una emoció especial.

Molt de coratge i encert desitjam a la nova Junta Directiva.


Cap Vermell