Nova Junta Directiva, amb la batlesa Ferrer i regidora Agripina Rocha.Es va renovar la Junta Directiva de l'Associació de la Tercera Edat “Ca Nostra”, els integrants de la qual sumen onze persones – 4 homes i 7 dones – entre els quals 5 romanen al càrrec i 6 són noves. Antònia Sureda, Guillem Febrer i Maria Terrassa, van causar baixa com a membres directius, a petició pròpia i per motius particulars.

L'Assemblea celebrada amb aquesta finalitat va ser concorreguda (no suficient, hagut el nombre d'associats amb què compta l'entitat) si bé va servir per escoltar la informació de l'alcaldessa Mireia Ferrer, la qual va estar acompanyada de la regidora d'Afers Socials, Agripina Rocha.

Alguns socis van fer ús del torn de paraula, sol·licitant un nou impuls i més vitalitat, de cara al futur. El president, Pedro Llabata, que continua al capdavant, va indicar que, en aquests moments compten amb un saldo als comptes del Club de 9.000€. Sembla que s'ha invertit una part substanciosa dels 25.000€ inicials percebuts a l'hora de formalitzar l'escriptura de compravenda de l'edifici de Ca'n Tasà, en mobiliari, manteniment de les instal·lacions i actes gastronòmics i festius gratuïts a favor dels associats. S'està pendent de la recepció de 10.500 € corresponents a les subvencions anuals, provinents del Consell de Mallorca i de la Corporació Municipal.

Davant la petició dels assistents de la necessitat d'efectuar obres de remodelació per a una millor funcionalitat de les dependències de “Ca Nostra”, l'alcaldessa va avançar que els tècnics municipals es desplaçarien in situ per a realitzar un estudi de l'edifici de la plaça Constitució, amb vista a una possible eliminació de columnes interiors que impedeixen la funcionalitat a l'hora de realitzar activitats socioculturals.

La senyora batlessa va significar que, abans que finalitzés el present exercici de 2023 s'han d'haver gastat 65.000 € dels 100.000 € que resten rebre, de l'esmentada compravenda de Ca’n Tasà; la resta podia destinar-se a inversió el 2024. Va apuntar que era primordial que aquestes quantitats hagin de tenir com a objectiu l'edifici de “Ca Nostra” a efectes de despesa.

A la primera reunió de la renovada Junta Directiva es distribuiran els càrrecs a detenir tots i cadascun dels onze subjectes, d'ambdós sexes. Fins aleshores, doncs, el president no facilitarà l'elenc als mitjans de comunicació, ja que, a priori, han de ser acceptats. És important reconfigurar la figura de Secretari, Tresorer i Comptable, en especial pel que fa als comptes i control de l'abonament de quotes d'associats, el nombre dels quals frega els 200 socis.

I a més, prendre en consideració – segons anoten diverses de les directives novelles – la reorganització i avaluació del servei de bar ( concessió a particulars que es va efectuar en l'anterior legislatura per part de la directiva) i un organigrama de treball per a un òptim funcionament de l'entitat.

S'acosten les dates de celebració de l'aniversari de “Ca Nostra” i el tradicional homenatge a la Vellesa i, per això, es posaran fil a l'agulla per a la localització, als llistats corresponents, dels associats que hagin de ser els protagonistes de la festa del 25 d'agost.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es va aixecar l'Assemblea i es va oferir un suculent refrigeri preparat i servit per les dones que s'integren a la nova Junta de “Ca Nostra”.

Nota: Crònica transcrita del contingut enregistrat, en directe, del desenvolupament de l’esmentada Assemblea.