Tant de rollo amb el turísme cultural i quan arriben a dalt se troben
amb les portes tancades amb pany i forrellat