Balears, any 1960:   -----62 anys--------  Balears, any 2022:
445.000 habitants  -------- x 3  --------  1.170.000 habitants
400.000 turistes     -------- x 41 ------  16.400.000 turistes

En 6 dècades, la població de les Illes Balears gairebé s’ha triplicat i el nombre de turistes que ens visiten s'ha multiplicat per més de 40. Les previsions per al futur, en ambdós casos, són d'encara més creixement.
La riquesa que dona la mar no és infinita i cal que entre tots la cuidem!