En el ple de l'Ajuntament de dia 9 de febrer, el regidor de Cultura (contestant una pregunta de l'oposició) comentava que les obres d'adequació de l’antic edifici de s’Escorxador com a biblioteca municipal tenien deficiències.  Aquestes deficiències s’havien comunicat a l’empresa constructora i estaven esperant una visita d’obres de l’arquitecte redactor del projecte, per comprovar a peu d’obra els incompliments i, en tot cas fer un informe.

Sembla que l’informe s'ha fet i obre la porta per resoldre el contracte amb l’empresa constructora i rebre l’obra amb deficiències. Així l’Ajuntament haurà de fer-se càrrec d'esmenar les deficiències detectades i, a més, fer algunes obres no incloses en el projecte, com ara les canals de pluvials. 

L’Ajuntament vol emprar la garantia dipositada per l’empresa adjudicatària per dur a terme la correcció de deficiències detectades i que, segons fonts municipals, se podran anar realitzant malgrat la biblioteca estigui oberta.

Ja se veurà el recorregut d'aquest procés administratiu.

Se parla de la intenció d’inaugurar la biblioteca dia 16 de març, data sense confirmar oficialment.