Us recopilem tot un seguit d'imatges dels efectes de la borrasca Juliette a Capdepera. Les fortes ventades han provocat la caiguda (o l'esqueixament) de molts d'arbres, alguns de gran mida, especialment a Cala Rajada i a la zona costanera. També ha provocat danys de diversa magnitud, alguns directament pel vent i d'altres per mor de la caiguda del arbres.

S’han fet malbé molts de tendals de terrasses, cotxes per la caiguda d’arbres, algunes tanques... El carrer l'Agulla ha estat el més afectat i durant tot el matí s'ha treballat per restablir el trànsit tallant i retirant els arbres amb maquinària pessant. També s'ha treballat per adobar una canonada rompuda.

Els arbres caiguts han afectat a vehicles estacionats, edificis i a la xarxa elèctrica i de telefonia.

El més espectacular ha estat l’arrabassada, pel vent, d’una gran planxa del sostre del poliesportiu. A més ha entrat aigua a l’interior, afectant alguns punts del parquet i, especialment, a les grades. Esta previst que dijous una empresa comenci a llevar la part de planxa que ha quedat.

Afortunadament no tenim constància de danys personals, per bé que els materials són nombrosos.