Durant el mes de juliol i el que duim d’agost, en “plena” temporada turística les oficines d’informació de Capdepera i Cala Rajada han estat uns dies tancades, situació que ha estranyat alguns ciutadans que ens ho han comentat.

Parlant amb el regidor de turisme ens ha comentat que és cert que durant el mes de juliol la OIT de Capdepera va estar uns dies tancada a més dels caps de setmana. El motiu és que la seva regidoria no  té possibilitat de contractar auxiliars per les oficines d’informació, com s’ha fet altres anys,  ja que se va esgotar el borsí amb altres serveis municipals i només disposen de dues treballadores. Per tant quan aquestes lliuren el servei queda sense cobrir.

Des de la regidoria s’ha intentat donar preferència a l’oficina d’informació de Cala Rajada perquè estigui oberta, la qual cosa ha fet que la de Capdepera romangués tancada alguns dies i enguany no ha estat oberta al capvespre ja que tenia molt poques visites.

També s’ha donat el cas que una treballadora ha disposat d’uns dies lliures i altra ha demanat dies per motius personals, que no s’han pogut cobrir amb més personal

Ara per ara, mentre no surti cap contratemps, les oficina de la Plaça dels Pins esta oberta de dilluns a divendres, mentre que la de Capdepera estarà oberta dilluns, dimecres i divendres, ja que dimarts i dijous està la treballadora és a la de Canyamel.

L’any passat, gairebé sense turistes,  les oficines oferien més atenció al públic que enguany, ja que tenien el borsí (que acabà al 2020) i van poder obrir dos mesos. Enguany no s'ha disposat de reforç en els mesos de major nombre de visitants.