Les Illes Balears hem passat de tenir un dels índexs d'incidència per la COVID19 més baixos, a patir un increment accelerat. Aquesta evolució a l'alça és semblant a la de la resta de l'Estat, essent moltes les comunitats autònomes que es plantegen  mesures restrictives, inclòs el toc de queda.

Des del dia 6 de juliol (recordeu que aquesta recopilació de dades la feim aproximadament amb caràcter quinzenal) les xifres s'han incrementat de forma generalitzada. Si comparau els mapes per municipis de fa quinze dies i l'actual, tot d'una comprovareu l'increment cromàtic que indica la gravetat del índex de incidència COVID a 7 i 14 dies.A les Illes Balears hem passat d'una incidència a 14 dies del 199,8 al 591,4 per cada 100.000 habitants, arribant a la xifra global de 13.459 casos. Pel mateix període a Mallorca la incidència a 14 dies és de 434,9 (9715 casos acumulats); a Menorca és de 943,1,8 (1.766 casos acumulats); a Eivissa és de 735.0 (1.899 casos acumulats); i a Formentera és de 268.8 (79 casos acumulats). La pregunta que tothom es fa... Som apunt més alt de la 5a ona de contagis? Atenent a les paraules del coordinador de les Illes Balears, la situació varia segons cada illa. Sembla que Menorca i Formentera podrien començar una disminució dels casos, a Mallorca s'atura el creixement,  mentre que a Eivissa pot ser encara no s'ha arribat a la major incidència. Esperen tenir les dades de l'evolució del nombre de positius en els propers dies

Pel que fa a la Comarca de Llevant aquestes són les dades:

Municipi   7 dies Incidència
7 dies
 14 dies Incidència
14 dies
Casos
acumulats
Capdepera 14 115,2 23 189,2 377
Artà 20 250,5 32 400,8 361
Son Servera 31 262,3 38 321,6 538
Sant Llorenç 19 217,3 47 537,6 333
Manacor 92 206.6 147 330,1 2.377


A tots els municipis la incidència ( per cada 100.000 habitants) puja considerablement, per bé que la del nostre municipi segueix essent la més baixa de la nostra contrada, això sí, la incidència a 14 dies ha pujat de 106,9 a 189,2 . 

100%
Clica la imatge per ampliar

Dades de l'evolució de les vaccinacions a les Illes Balears: 


Clica la imatge per ampliar

Una vegada més us demanem seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries, com és l'ús correcte de la mascareta (al nostre municipi hem pogut observar una completa relaxació en el seu ús), la vaccinació i complir les regulacions d'agrupament social. 

Com deien els nostres pares i mares: feis bonda!

 (*) Dades del Visor Covid-19 >Illes Balears del Govern de les Illes Balears