Les Illes Balears, malgrat les restriccions, segueixen amb un alt nombre de positius de la COVID. A Eivissa l'evolució és especialment preocupant. Concretament a tota la comunitat autònoma hi ha 8672 casos actius amb 579 finats, que suposa una notable minva de casos enregistrats (-11,8%). Per illes l'evolució  és irregular, mentre decreix a Mallorca passant de poc més de set mil casos a 5400 positius (amb 520 morts); a Menorca baixa lleugerament  fins 403 positius ( amb 20 morts) Eivissa puja fins els 2728 positius ( amb 36 morts);  i a Formentera també puja fins els 141 positius (amb 3 finats).

Pel que fa a la nostra comarca de Llevant remarcar que en general tots els municipis baixen el nombre de positius especialment notable a Manacor, Artà i Manacor.
Dades actualitzades el 27 de gener de 2021.

Municipi casos positius PCR  Finats  Altes 
Capdepera 37 3 230
Artà 26 0 244
Son Servera 53 2 292
Sant Llorenç 31 2 160
Manacor 300 15 1364

Sembla que les restriccions es mantindran encara durant un temps. Tornem a demanar a l'esforç i responsabilitat personal per a complir les normes que ens indiquen les autoritats sanitàries.Dades extretes de Servei d'Epidemiologia. Direcció General de Salut Pública i Participació. Govern de les Illes Balears.