- Qualifica les obres d’infracció GREU i proposa una sanció econòmica de 400.000 euros (que pot quedar reduïda a 120.000 euros)
- Permet que s’acabin les obres fins ara aturades.
- L’Ajuntament recorrerà l'acord d'iniciació de l'expedient sancionador


 

La Delegació de Costes a les Illes Balears ha remès a l’Ajuntament de Capdepera l’”Acord d’iniciació de l’expedient sancionador per execució no autoritzada d’obres en el domini públic marítim-terrestre i servitud de trànsit en el passeig marítim de Cala Rajada”.

Primerament fa una relació d’antecedents:
- Dia 3 de juny, el GOB fa la denuncia a Demarcació de Costes.
- Dia 16 de juny, el Servei de Vigilància de Costes visita les obres.
- Dia 18 de juny. El cap de servei de Projectes i Obres, visita les obres.
- Dia 22 de juny, se fa un requeriment a l’Ajuntament de Capdepera per remetre un informe detallat de les obres que se realitzen i paralitza provisionalment les obres en curs.
- Dia 23 de junys, se constata la paralització de les obres.
- Dia 24 de juny, Costes reb els informes sol·licitats a l’Ajuntament

En l’escrit rebut  (amb data 7/7/2020) s’ordena l’aixecament de les mesures provisionals, i per tant continuar les obres, a partir de rebre l’acord d’iniciació, ja que s’ha comprovat que no ha hagut augment d’ocupació de zona de domini públic. Se nombra l’instructor/secretari  i recorda que l’òrgan competent és la Directora General de Costes i del Mar.

Segons la notificació, comprovats els fets denunciats (execució no autoritzada d’obres en el domini públic marítim-terrestre,  entre les fites 565 a 580) se proposa una sanció econòmica. Aquesta infracció administrativa es considera greu. Atenent a  tipus d’infracció la sanció podria ser de 400.000 euros, que donats una sèrie atenuants queda en 200.000 euros. Si es reconeix la responsabilitat i se paga voluntàriament la sanció (renunciant a qualsevol recurs) se pot reduir fins als 120.000 euros.    

Se donen 15 dies per a fer les al·legacions i si no es fan en el termini establert l’escrit de Costes es pot considerar com a proposta de resolució que se remetria a l’òrgan competent per a la seva resolució.

Així, sempre segons la proposta de Costes, les obres poden continuar, se proposa una sanció que després de diferents atenuants quedaria en 120.000 euros i des de l’Ajuntament se faran al·legacions a l’acord d’inici de l’expedient sancionadors proposat de dia 7/7/2020.

L’Ajuntament, amb el suport de tots els portaveus dels partits representats, recolzen presentar al·legacions com proposen els tècnics municipals que estan convençuts que la resolució de Costes ser pot recórrer, i per això presentarà al·legacions. Segons la resposta de Costes, a aquest recurs, se podria fer un contenciós ja que mantenen que les obres realitzades estaven autoritzades per l’"autorització de les obres d’emergència" i el càlcul de la sanció no és correcte . En aquest sentit el batle, Rafel Fernández, destaca que “tots els portaveus han donat el vist i plau per recórrer i fer al·legacions a l'escrit de Costes” i també s’ha mostrat satisfet per la continuació de les obres lamentant el període que han estat aturades i perjudicis que han pogut ocasionar.