Les famílies de Capdepera aproven amb un Notable l’estat del municipi

L’Ajuntament de Capdepera ha presentat els resultats del primer debat familiar que s’ha realitzat en el municipi i en qual hi ha participat tots els alumnes de 4t, 5è i 6è de primària i les seves famílies.


... Amb l’anàlisi de les respostes s’observa com la valoració que es fa del municipi és “molt satisfactòria”, concretament la nota mitjana atorgada és de 7,02. A més, només en el 15% dels casos es considera que el municipi ha empitjorat en els darrers 10 anys. El 85% restant considera que està igual o millor.

Aposten per un model de desenvolupament econòmic sostenible

El 64% dels enquestats aposta per fomentar un turisme responsable i de qualitat, on es prioritzi el manteniment i reforma de les actuals places d’allotjament en lloc d’incrementar-les.

Es recull, a més, la voluntat d’apostar per desestacionalitzar el turisme i d’aquesta manera allargar la temporada turística a tot l’any. Això implicaria una major i més variada oferta de les activitats a realitzar en el municipi al llarg de l'any, sense limitar-se al model de sol i platja.

Una zona per a cans, més zones verdes i zones d’oci i esport per a joves són els equipaments més demandats

Aquestes han estat les propostes més repetides per part de les famílies, tot i que n’hi ha hagut una gran varietat.

També es pot observar que la majoria dels equipaments existents al municipi responen a les necessitats dels usuaris i que el seu estat de conservació és “bo o molt bo”, especialment l’Escola de Música, la Biblioteca de Cala Rajada, el Centre Cap Vermell o la piscina municipal.

La separació dels residus i l’estalvi d’aigua són les pràctiques ambientals més freqüents en les famílies

La major part de la població està sensibilitzada davant la responsabilitat compartida de conservar el medi ambient i actua en conseqüència, adoptant bones pràctiques en matèria de sostenibilitat en l’ús de l’aigua, de l’energia i de gestió de residus.

La disminució de l’ús del cotxe, la gran assignatura pendent

Respecte a la mobilitat es pot apreciar que la major part dels desplaçaments es fan en cotxe, amb les corresponents conseqüències negatives per al medi ambient. Aquest ús del cotxe com a mitjà de transport és a causa que un 63% dels adults de les famílies enquestades té el seu lloc de treball en un altre nucli o, fins i tot, en un municipi diferent al que resideix.

Destaca el 46,6% dels enquestats que afirmen anar a l’escola en cotxe i el 70,6% que afirmen anar a fer feina amb aquest tipus de vehicle, deixant palesa la necessitat de comptar amb el transport privat per a la mobilitat habitual. Un 66,3% dels enquestats afirmen que “no utilitzen el transport públic pràcticament mai”.
 

La participació ciutadana, de puntual a permanent

Gran part de les famílies manifesta que participa en ocasions en les activitats proposades des de l'Ajuntament i altres associacions, però també consideren que és necessari augmentar l’oferta de les activitats d'oci i temps lliure que hi ha actualment.

Entre els canals de participació destaca el coneixement entre la població de la Comissió de festes, de l’Agenda Local 21 i de la plataforma de suggeriments i queixes del web municipal, eina lligada a les noves tecnologies i que facilita una comunicació més eficaç amb l’administració pública.

Concretament en el Debat Familiar, la participació ha estat del 55,89% i es demostra que les conclusions són representatives del col·lectiu al qual es dirigia.

Aquesta xifra de participació no hagués estat possible sense la col·laboració i implicació dels professors dels centres escolars CEIP S’Alzinar i CEIP S’Auba, així com dels coordinadors ambientals de cada un dels col·legis.