El batle de Capdepera i la regidora de Benestar Social es reuneixen amb la consellera de Serveis Socials i Cooperació i el director general de Planificació i Serveis Socials del Govern de les Illes Balears


 

El batle de l’Ajuntament de Capdepera, Rafel Fernández, i la regidora de Benestar Social, Ivon Renaud Mas, es varen reunir amb la Consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago i el Director general de Planificació i Serveis Socials del Govern de les Illes Balears, Andreu Horrach.

 L'objecte d'aquesta reunió va ser tractar diferents temes com: les competències de serveis socials relacionades amb la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, aprovada pel Govern Estatal; i el Decret llei 2/2014, de 21 de novembre, de mesures urgents per a l’aplicació a les Illes Balears de la Llei esmentada anteriorment.

 A més, des de l'Ajuntament s'ha sol•licitat a la Consellera que s’estudiï la possibilitat de tornar a donar diversos serveis a Capdepera que l’anterior Govern havia eliminat, com ara: 

 - Servei d'Informació, Assessorament i Orientació als Immigrants (OFIM).

- Servei d'Atenció jurídica i Assistència psicològica a les dones, de l'Institut Balear de la Dona (IBD).

 I també serveis que es prestaven en municipis propers i ara no s’ofereixen, com el Servei de Punt de Trobada Familiar.

 Finalment, es va tractar el greu problema que pateixen els refugiats sirians i com s’articularà la rebuda de refugiats a les Illes Balears, la seva coordinació i la seva posterior derivació als municipis.