La distinció reconeix l’esforç  dels ports esportius en matèria d' informació i gestió ambiental  

 

El director general de Ports i Aeroports de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, Xavier Ramis, s’ha desplaçat aquest dilluns a distints ports de Mallorca, la gestió dels quals depén directament  de Ports de les Illes Balears, per lliurar les banderes blaves que els han estat atorgades per la Fundació d’Educació Ambiental  (FEE), una entitat no governamental en la que estan integrades organitzacions de 75 països i que a Espanya està representada per ADEAC (Associació d’Educació Ambiental i del  Consumidor).

A l’acte de lliurament de les banderes blaves hi han assistit, a més de responsables de cada port, els batles de cada municipi. Des d’aquest matí onegen les banderes blaves 2015 als ports de Cala Rajada, Portocristo, Cala Figuera i  Colònia de Sant Jordi i en els propers dies ho faran també al Port de Sóller i al de Fornells.  En conjunt, 17 ports de les Illes han obtingut enguany la bandera blava (14 de Mallorca, 1 de Menorca i 2 d’Eivissa).
La bandera blava és un guardó a la qualitat ambiental que es concedeix als ports esportius que realitzen un esforç especial en matèria d'informació i gestió ambiental, tant del port com dels elements naturals propers.
Per a obtenir dita bandera s’han de reunir determinats requisits, entre els que destaquen:  informació ambiental a disposició dels usuaris sobre les zones marines i espais naturals sensibles propers;  disposar d’un codi de conducta ambiental exposat al port; oferir activitats d’educació ambiental; crear un comitè de gestió ambiental del port i realització periòdica d’auditories ambientals;  disposar de contenidors de recollida selectiva i per a residus perillosos; garantir l’existència d’equipaments de salvament i socorrisme, primers auxilis i antiincendis; elaboració d’un pla d’emergències per a contaminació, foc  o altres accidents o, també, garantir que el port i l’aigua estan nets, sense olis, aigües residuals o qualsevol altre tipus d’element contaminant.