SEXE ORAL AL CENTRE CAP VERMELL
Que contentet es posà el cronista quan li digueren de cobrir la notícia sobre sexe i erotisme. No va fer ni un minut tard, a l’hora en punt com un clau es presentà al Centre Cap Vermell per assistir a la conferencia-projecció, a propòsit de l’exposició del pintor Joan Bennàssar “L’esplendor del desig” que s’exposa al mateix centre, que amb el títol “Eròtica és la paraula” reuní a Gabriel Janer Manila i Felip Munar, estudiosos de la cultura tradicional mallorquina, i a Carme Castells directora de Walking on words. Mallorca literària: “una convidada a recórrer Mallorca en bona companyia: de la mà dels artistes que han escrit a l’illa, i sobre l’illa. Les paraules de Jules Verne, Frédéric Chopin, Robert Graves, Júlio Cortázar, Josep Pla o Llorenç Villalonga...” . 
 

 

A Capdepera una n’hi ha

que cada dia se’n va a combregar.

Ella fa veure que hi va per Déu

i hi va per veure el pare Mateu.

El pare Mateu li dona consol,

li pegà premuda davall es llençol.

Davall es llençol hi varen trobar

sa de Capdepera amb un capellà.

 

Repassaren els ponents, amb l’ajut del cançoner popular i incursions en la poesia culta, com s’expressa l’erotisme a través de les paraules en la nostra cultura d’una manera didàctica i sobretot divertida que va fer que la vetllada sembles curta.

 Espera el cronista amb frisança que el redactor en cap l’enviï a cobrir més actes de caràcter eròtic en els quals s’ampliï el ventall dels sentits que hi intervinguin.

 
Aquest cronista té tossina

o mal d’enamorament.

¿Sabeu de què té talent?

D’empassar-se una fadrina.

 

Buc Pons