Sa Gravera s'ha convertit en el dipòsit d'enderrocs, sembla que són de la plaça dels Mariners i de l'asfalt llevat en la reforma del asfaltatge dels carrers de Cala Rajada.Els materials allà acumulats són capolats per una màquina i s'acaramullen a l'interior de sobam de Sa Gravera. Malgrat sigui un abocament temporal, ens han comentat que hi ha caramulls d'asfalt des de fa cert temps, acumular enderrocs en un espai públic no sembla el més adequat.