La Guàrdia Civil del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), se presentà en el departament d'Urbanisme i sembla que va intervenir diversos expedients de llicència d'obres.
 
Treballadors del departament d'urbanisme han estat citats a declarar,  juntament amb altres funcionaris, a la seu del SEPRONA. Posats en contacte amb el responsable d'urbanisme, que és el mateix batle, no ens ha aclarit el fet ni el motius. De fet ens ha remés al dilluns per a rebre més informació.  

Per tant  desconeixem l'àmbit de l'intervenció policial, el nombre dels expedients afectats, el motiu o les explicacions o justificacions que s'han pogut donar. Ens han arribat algunes informacions disperses però ens estimam més contrastar-les.

Una vegada més, i en les questions importants, trobam a faltar un comunicat de l'equip de govern.

Malgrat la coincidència en el temps, l'enèssim canvi i reordenació de l'equip de Govern sembla que no té res a veure amb aquesta nova situació. Pel que sabem fins ara...