El complex s'hauria menjat 1'5 hectàrees d'un Espai Natural Protegit.
Un grup de ciutadans de Manacor, Palma, Felanitx, Campos i Son Servera va presentar el passat mes d'abril una denúncia contra la nova urbanització que s'està edificant a Canyamel.

Aquestes persones han fet arribar una extensa denúncia a l'Ajuntament de Capdepera i al Consell de Mallorca. A la denúncia s'adjunta la cartografia del Pla Territorial de Mallorca, que certificaria que s'està edificant dins un Espai Protegit. Així doncs, els fets podrien constituir una infracció penal, així com la vulneració de tota una sèrie de normes urbanístiques vigents:

  • Les obres s'estarien desenvolupant en bona part sobre un Àrea Natural d'Especial Interès (ANEI), d'acord amb la Llei d'Espais Naturals (LEN) i el Pla Territorial de Mallorca.

  • Les obres efectuades dins l'ANEI ocuparien una superfície al voltant dels 15.000 metres quadrats, 1,5 hectàrees. Els plànols del propi Pla Territorial (2003) i la Llei d'Espais Naturals (1991) així ho indiquen.

Cal recordar que les Àrees Naturals d'Especial Interés són inedificables i no s'hi poden realitzar obres d'urbanització.

Recordem també, que al 2007 aquesta zona protegida ja va ser objecte d'obres, i al seu moment sí que van ser paralitzades per ordre de la Conselleria de Medi Ambient i el propi ajuntament de Capdepera, en tractar-se d'un Espai Natural Protegit.
Plànol informatiu. Sense valor normatiu. Clicau per ampliar-ho

Un projecte ple d'irregularitats

Aquelles obres (2007) van donar peu a l'obertura d'expedients per part de la Conselleria de Medi Ambient i l'Ajuntament. Aquests expedients però, s'han deixat caducar o no s'han resolt, segons informacions aparegudes a la premsa el desembre de 2011. Aquest extrem va ser confirmat pel batle a una entrevista sorgida en premsa (ARA-Balears, 16 de març, 2014).

Tot i que bona part del projecte es desenvolupa dins sòl urbà, la promotora ha pressionat a l'ajuntament durant anys per obtenir una llicència per edificar també dins la zona ANEI, cosa que finalment va aconseguir.

Ajuntament i promotors usen l'argument que la Llei d'Espais Naturals conté "un error als plànols" quan va protegir part d'aquest espai, considerat sòl urbà als anys 80.

L'ajuntament ha donat el vistiplau a la urbanització, atorgant la llicència sense haver-se modificat la Llei d'Espais Naturals ni el Pla Territorial, que continuen grafiant part dels terrenys com a protegits. Entenem per tant, que aquesta llicència mai s'havia d'haver atorgat.

Per altra part, l'actual Conseller de Turisme, és el redactor del projecte. La conselleria que ell dirigeix concedí la declaració d'interès autonòmic al complex. Interessos públics i privats es mesclen una vegada més, sense cap pudor.

La nova urbanització de Canyamel ocuparà més de 5 hectàrees enmig d'un Espai natural d'alt valor ecològic i paisatgístic, destrossat sense cap sensibilitat. Entenem que es tracta d'una de les pitjors agressions ambientals que s'han produït a Mallorca els darrers 25 anys.

Els promotors de la denúncia han sol·licitat:

1. La immediata paralització de les obres denunciades.

  1. L'obertura d'un expedient d'infracció urbanística.

  2. L'inici d'un expedient de revisió d'ofici de la llicència.

  3. La remissió de l'expedient al jutjat per si se considera que hi pot haver infracció penal.