Al castell, davant el portal del Rei en Jaume, per la part exterior, es pot veure una bastida que arriba fins als merlets.

Al castell, davant el portal del Rei en Jaume per la part exterior, s’observa la presència d’una bastida que arriba fins als merlets. La causa del muntatge d’aquesta estructura és atacar la reparació i consolidació d’alguns dels maressos que formen el matacà.

Els equips de restauració han hagut d’extreure una barra de ferro que havia creat les deficiències estructurals que ara es reparen. El perill que hi havia era que algunes de les pedres poguessin caure. La consolidació es farà amb adhesius d’alta resistència. Per agafar-se bé a aquests productes, la pedra ha d’estar ben seca.

Les imatges només mostren la situació general i algunes esquerdes en particular, allà des d’on hem pogut fer les fotografies estirant el braç sense haver de sortir a la bastida.Vista des del carrer d'accés al castell.Damunt el portal del Rei en Jaume:Detall esxterior d'unes esquerdes.Detall d'esquerdes per la part interior.