Segons el diari Última Hora, està entre les quatre que venen la benzina més cara i entre les deu respecte del gasoil


Entre les deu estacions de servei més cares n'hi ha quatre de Balears (Ciutadella, Maó, Sineu y Capdepera) i entre les més barates n'apareixen set d'Aragó. La comparació entre la més cara de la primera i la més barata de la segona marca una diferència de 24 cèntims per litre. Si la mida mitjana d'un dipòsit de combustible és de 50 litres, la diferència entre omplir a Balears o Aragó és de 12,4 euros. L'esclexa és encara més gran si s'analitzen les dades del gasoil. Entre les deu gasolineres més cares, set estan situades a les Balears (Capdepera, Palma -2-, Calvià, Ciutadella, Santa Maria y Sineu.) i entre les barates, nou estan a Aragó. La diferència de preus s'eleva a 29 cèntims i omplir un dipòsit pot sortir 15 euros més barat.

La raó que justifica aquesta disparitat de preus és el diferent tipus que apliquen les comunitats en l'impost sobre hidrocarburs, anteriorment conegut com a cèntim sanitari. A la gran majoria de comunitats autònomes s'aplica el recàrrec màxim en el tram autonòmic (0,48 euros per cada litre de combustible), ja que aquest tribut s'ha mostrat com una de les armes més efectives per pal·liar la caiguda dels ingressos. El 2012, les autonomies van recaptar 1.183.000 d'euros i per a aquest exercici han pressupostat una recaptació de 1.689.000.

En concret, nou comunitats autònomes (Andalusia, Balears, Cantàbria, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Catalunya, Extremadura, Múrcia i Comunitat Valenciana) apliquen el recàrrec màxim (0,48 euros per litre) i tres d'elles (Astúries, Galícia i Navarra) el redueixen a la meitat. Per la seva banda, Madrid cobra 0,17 cèntims, mentre que La Rioja i Aragó no ingressen ni un euro en l'aplicar un tipus zero. Aquesta disparitat a l'hora de gravar la venda d'hidrocarburs és el que explica la diferència de preus entre autonomies i el fet que el pes dels impostos dins del preu total s'hagi incrementant de manera gradual en els dos últims exercicis.

Segons les últimes dades del Butlletí Petrolier de la Unió Europea, corresponents a la setmana del 12 d'agost, els impostos suposen a Espanya el 50% del total del preu a la gasolina de 95 octans i el 45% en el gasoil. Malgrat tractar-se d'màxims històrics, aquest percentatge encara té recorregut a l'alça en la mesura que el pes dels impostos és encara més gran a la UE (57% i 50%, respectivament).

El Ministerio de Indústria Y Energí publica el llistat cada quatre mesos i es remet a Brussel·les.

Podeu accedir a les dades aquí
Precio de carburantes en las gasolineras españolas
https://sede.minetur.gob.es/es-ES/datosabiertos/catalogo/precios-carburantes

Així les coses, hem de demanar: per què sempre nosaltres?