Han participat devers 70 nins i nines de la comarca.


 

El Renshinkan està immers en les activitats d'estiu, ara acaba al campus d'agost en què han pres part uns 70 nins. Aquest campus es duu a terme cada dia durant la primera setmana d'aquest mes. Es famatí i horabaixaen les respectiveslocalitatsde Manacor, Son Serverai CalaRajada. Desenvolupar lestècniques per mitjà del dibuix, jocs aplicats al judo ,festivals a l'aire lliure un llarg etcètera d'activitats són el plat principal del curs.

 
Una setmana intensiva en què, l'últim dia,cal presentar una memòria del que s'ha visti exposar-ho en l'examen final, bé per al canvide grau o per aconseguir els dans corresponents.

 
Finalitzat aquest campus, el Renshinkaninfantil té vacance sfins al setembre, que és quan comença el nou curs.