Camí de Son Febrer, el caramull creix i creix...

 

En aquestes pàgines hem publicat molt sovint com els alguns dels nostres veïns deixen bosses de fems de forma irregular, en voreres o papereres, i com provoquen una lamentable imatge en el nostre poble. I podríem seguir publicant dia rere dia fins avorrir-vos. Dissortadament la cosa no millora.
 

Però no només és un problema de les zones urbanes, als camins i carreteres de fora vila també se segueixen abocant fems de forma incontrolada. Amb un passeig pels voltants del poble es poden trobar molts d’exemples.
 

Ja sabem que és un tant inútil reclamar una mica més de civisme i dur els fems als contenidors i no deixar-los per les voreres dels boscos o dels camins. També es podria demanar que millori la retirada d’aquests  residus amb més eficiència, de fet molts fa dies (inclús setmanes) que es troben tirades.


Més de dues setmanes en la carretera de sa Pedruscada... I pot ser encara sigui!