“Sabent, com tothom sabia, que el 2013 seria l’any més dur de la crisi, és incomprensible que en el mes d’agost ja s’hagin acabat els diners pressupostats per a ajuts socials (menjar, ajudes per pagar lloguers, etc)”


  

Absoluta falta de previsió pressupostària. En el darrer Ple es varen dur a votació dues transferències de crèdit, una de 20.000 € que es treuen de despeses de turisme i van a projectes tècnics d’urbanitzacions, i una altra de 8.500 € que es treuen de l’Escola d’Adults per anar a ajuts socials. Aquests dos casos, units a altres transferències ja realitzades enguany, demostren que l’equip de govern va presentar uns pressuposts irreals i sense cap tipus de previsió, que obliguen a dur a terme multitud de canvis sobre la marxa.

 En el primer dels casos, com és possible que l’equip de govern no sabés en el mes de gener –quan es varen presentar els pressuposts- que hi havia 20.000 € pendents de satisfer en concepte de projectes tècnics relatius a dotacions de serveis? La veritat, no ho acabam d’entendre, com tampoc entenem que per fer front a aquest dispendi s’hagi d’acabar de buidar la partida de turisme dedicada a promoció, ara precisament, quan la prioritat és posar fre a la constant davallada de la qualitat del turisme que ens visita.

 En el segons dels casos, la falta de previsió no és menys greu, ja que sabent, com tothom sabia, que el 2013 seria l’any més dur de la crisi, és incomprensible que en el mes d’agost ja s’hagin acabat els diners pressupostats per a ajuts socials (menjar, ajudes per pagar lloguers, etc). I no serà la darrera transferència que necessitarà aquesta partida per fer front a la greu situació econòmica i social que viuen moltes de famílies del nostre municipi. Un cop desmantellada l’Escola d’Adults, no sabem d’on sortiran aquests diners.

 Taxa canina. Tot i que va quedar damunt la taula, s’aprovarà en algun dels propers plens l’anomenada “ taxa canina”, la qual suposarà el pagament de poc més d’11 € anuals pel simple fet de tenir un ca.  Compartim la necessitat de confeccionar un cens de cans i tenir-los controlats. El que ja no acabam de comprendre és el destí
dels diners recaptats, que segons l’equip de govern serviran per sufragar el cost que suposen els “pipicans”, els dispensadors de bosses per als excrements i la seva recollida, entre d’altres despeses. Però resulta que a dia d’avui no hi ha cap “pipican” en servei, els dispensadors de bosses es troben en molts de casos fora de servei i ja hi ha una empresa de neteja viària –que pagam entre tots per un altre costat- que entre les seves tasques té la de recollir els excrements de cans. Per tant, estarem molt atents a l’ús que es farà d’aquests diners.


Moció contra el TIL. Volem mostrar la nostra satisfacció per la seva aprovació per ampla majoria i que Capdepera sigui un dels 32 municipis de les Illes Balears que haurà dit no a un sistema imposat pel govern Bauzà en contra de l’opinió de la comunitat educativa i fent cas omís a la resolució judicial que ha dictaminat la seva suspensió per al curs que ha de començar.

Volem aprofitar aquest comunicat per donar tot el suport als docents que iniciaran prest una vaga indefinida i duran a terme diverses mobilitzacions contra la nefasta política educativa del PP balear.

 

Finalment, en el darrer Ple vàrem demanar a l’equip de govern que faci alguna cosa per netejar la brutor i els residus que com mai abans s’estan acumulant a platges i zones de costa no controlades per empreses concessionàries, així com a zones rurals, com ara la més propera a Cala Agulla. També tornàrem demanar la posada en funcionament dels horts urbans, proposta en la qual ve insistint PSM-Entesa des de fa temps.


PSM-Entesa Capdepera