jaume Tous, vol donar les gràcies a tota la gent que coL·labora amb els taps solidaris i que li fan arribar a la seva oficina, per ajudar a les famílies necessitades i demanar que ho siguin fent.

La darrera campanya ha estat pel mallorquí  Izan, en el marc del projecte " Taps per a una nueva vida", patrocinat per la Findación Seur, a qui acaben de lliurar 10.000 euros. Així s'arriba al lliurament d'un milió  d'euros repartits entre 139 nins i nines.

Es pot ampliar l'informació  a la Fundación: http://www.fundacionseur.org