El cotxe de la brigada municipal té una doble retolació


Aquesta broma, que no dista gaire de la realitat, fou la que alguns companys feren a Sebastià Julià, cap de la brigada, el darrer dia de feina. 

Amb aquest lletrero hagué de circular el darrer dia com a premonició del que aviat passarà si no es canvia la política d'amortitzar places i no cobrir-les. 

No deixa de de tenir la seva gràcia.