Dues noticies de la Reserva de Marina de Cala Rajada a butlletí de notícies del la Xarxa Iberoamericana de Reserves Marines 
- Jornades sobre pesca sostenible
- Èxit reproductor de l'àguila peixetera
JORNADES PARTICIPATIVES SOBRE PESCA SOSTENIBLE A LA RESERVA MARINA LLEVANT DE MALLORCA- CALA RAJADA

A la Reserva Marina de Llevant de Mallorca-Cala Rajada, del 2 al 6 de juliol, es van realitzar unes jornades obertes al públic sobre pesca sostenible.

L'organització ecologista WWF, dins de la seva campanya anual de divulgació de diferents temes d'importància ambiental, ha passat diverses jornades de treball a Cala Rajada amb l'objectiu de conscienciar al públic en general i al sector pesquer professional sobre la importància de la pesca sostenible. 

Les jornades van consistir en:

- Instal·lació d'una carpa en un punt transitat proper al port de Cala Rajada, on els voluntaris van preparar jocs educatius per a nens, informació i enquestes per a adults, una exposició d'arts de pesca tradicionals cedida per la Confraria de pescadors i un excel·lent muntatge anomenat "La llotja de l'any 2043", on es recreava una llotja de peix en la qual les espècies d'interès pesquer havien estat substituïdes per plàstics, piles i burilles, per alertar així al públic del greu problema que suposen les escombraries al mar.

- Travesses per al públic general a bord del vaixell "WWF Solar", un catamarà impulsat exclusivament mitjançant energia solar que acompanya WWF en les seves campanyes de conscienciació i la simplicitat, eficiència i respecte per la natura va sorprendre a les tripulacions de la Reserva Marina.

- Taller participatiu per al sector de la pesca professional, on els pescadors prenien la iniciativa per debatre sobre les millores que necessita adoptar el món de la pesca per assegurar la sostenibilitat del recurs.

La Reserva Marina de Llevant de Mallorca-Cala Rajada ha col · laborat en aquestes jornades amb l'aportació de material divulgatiu, compartint amb els voluntaris de WWF el treball de divulgació de cara al públic, i participant en el taller al costat del sector de la pesca professional.

WWF continua la seva singladura per altres ports de les Balears per donar a conèixer els reptes de la pesca sostenible per al futur.

 

ÈXIT REPRODUCTOR DE ÀGUILA PESCADORA A LA RESERVA MARINA DEL LLEVANT DE MALLORCA-CALA RAJADA

Des de la reaparició de l'àguila peixatera, Pandion haliaetus , al litoral de la Reserva Marina del Llevant de Mallorca-Cala Rajada l'any 2012, el Servei de Vigilància de la Reserva Marina ha realitzat un seguiment de la presència d'exemplars d'aquesta espècie a la zona.

Fruit d'aquest seguiment es va produir la detecció d'un niu d'una parella d'àguiles pescadores, situat en un penya-segat dins dels límits del Parc Natural de la Península del Llevant, al qual s'ha prestat especial atenció durant aquest estiu. En aquest niu s'havia constatat la presència d'un pollastre, pel que ha estat objecte de seguiment per part del Servei de Vigilància de la Reserva Marina i del Parc Natural, de forma discreta per evitar molèsties als animals. Finalment, el passat dia 3 d'agost, es va poder observar que el pollastre havia aconseguit sortir del niu i realitzar els seus primers vols sense problemes, el que certifica l'èxit d'aquesta parella a la temporada reproductora. A aquest èxit ha ajudat, sens dubte, el que tant la zona marina com la terrestre siguin espais protegits ja que, entre les principals amenaces de l'espècie, es troba la disminució del seu hàbitat i les molèsties provocades per les activitats humanes.


L'àguila peixatera és un rapinyaire inconfusible, únic representant del gènere Pandion. Posseeix unes ales molt allargades i un bec corbat. De dieta piscívora, les potes i urpes estan molt ben adaptades per agafar bé a les seves preses, que capturen se a l'aigua des de gran altura. 

Aquesta espècie es troba inclosa en l'Annex I de la Directiva d'Aus, en el Llibre Vermell de les Aus d'Espanya (en perill crític) i en el Llistat d'Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial i Catàleg Espanyol d'Espècies Amenaçades, i manté a Balears algunes de les seves més importants zones de nidificació a Espanya.

 L'èxit de la reproducció de la parella d'àguiles pescadores en aquesta zona, la seva fidelitat als territoris de nidificació i el bon estat ambiental del lloc permet albergar esperances de tornar a observar aquest esdeveniment en anys successius.


La Reserva Marina del Llevant de Mallorca- Cala Rajada va ser establerta pel Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient en l'any 2007 per afavorir la regeneració dels recursos pesquers i la protecció dels hàbitats marins en una zona en què tradicionalment s'han desenvolupat unes pesqueres artesanals de gran riquesa.

 Cal destacar també la presència d'àguiles pescadores en altres Reserves Marines gestionades pel Ministeri, com són la Reserva Marina Punta de la Restinga-Mar de les Calmes, a l'illa del Ferro, i la Reserva Marina de l'Illa del Palmell, el que pot constituir un indicador del bon estat ambiental de les mateixes i del seu entorn, així com l'efecte d'atracció que la presència d'espais marins protegits en bon estat de conservació constitueixen per a espècies singulars amb requisits especials per nidificació i assentament i la dieta es basa en el peix.

 http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/aguila_pescadora_tcm7-21626.pdf