La imatge correspon a les beneïdes de Sant Antoni, de l'any 1937. El lloc és l'entrada de la casa del metge Caldentey "Can Creu d'Inca", on actualment es troba la seu de  l'Ajuntament de Capdepera.

La benedicció de les bísties i animals es feia des de la porta, just davant de l'església. A la fotografia, facilitada per Antoni Flaquer Obrador "Coix" es pot veure el vicari Montserrate Rosselló, beneint un cavallista des de damunt una trona; l'escolà major, l'amo en Biel; i el clavari de Sant Antoni, l'amo  Antoni Colom "Niu". 
No hem pogut identificar el cavallista "que va a tota",  ni  dels dos nins. Un dels nins va vestit amb la mudada nova de primera comunió, és  a dir de marineretVisca Sant Antoni!!!

Meyme