Sempre hem sentit parlar de la Vigília Pasqual, com una de les celebracions i missa més importants del calendari cristià. També anomenada Vetlla Pasqual o la Gran Vigília de Pasqua, és una litúrgia que se celebra a les esglésies cristianes tradicionals com a primera celebració oficial de la Resurrecció de Jesús. Històricament i tradicionalment a Mallorca, és durant aquesta litúrgia que els infants són batejats. Una Vetlla que de sempre se celebrava a les hores de foscor entre la posta de sol del Dissabte Sant i la sortida del sol del dia de Pasqua, a les esglésies cristianes, com ara l'Església catòlica.
Sembla, però que aquest costum ja no són tan arrelades en la nostra comunitat religiosa, ni a als cristians de les nostres parròquies, això si agafam com a mostra, que ja fa uns anys que aquesta missa se celebra molt més prest, abans de la posta de sol. També, s'observa que la quantitat de feligresos que hi participen el Dissabte Sant, és molt inferior a la que participa el dia de Pasqua, i sobretot a la Processó de l'Encontre. Per acabar, també dir, que ja fa anys que no es batia cap infant aquest dia, com era costum.

Tot i això, la poca concurrència a les dues parròquies, no lleva importància a l'acte i als rituals que s'hi fan. Com és costum, l'encesa del foc a defora de l'església, que servirà per encendre el Ciri Pasqual, la benedicció dels assistents al temple amb Aigua Pasqual i la Renovació de les Promeses del baptisme, són parts importants de la cerimònia.Radiant dia de Pasqua, aquest de 2022, dels que conviden a sortir al carrer i participar de la Processó de l'Encontre. Així ho va entendre la gent, que en gran nombre va assistir a aquesta tradicional
celebració del Diumenge de Pasqua.A Capdepera a les 12h, va començar un acte, que va resultar lluït i solemne, amb notable presència de famílies del poble i pùblic estranger en el nucli costaner. Com es costum, a la Plaça des Sitjar, la imatge de Jesús ressuscitat es troba amb la de la Verge Maria, mentre es canta una antifona "Regina coeli" i seguidament les portadores de la verge fan una agenollada davant el Crist Ressuscitat, per després, sentir la tradicional tonada (mal anomenada "ya viene el pájaro") que la Banda de Música interpreta, tots això repetit per tres vegades abans de sortir en processó fins a l'església amb les notes des pasdoble Artin, temple que estava quasi ple de fidels.
A Cala Rajada com estava previst (per manca de portadors de les imatges), no hi va haver processó de l'Encontre, per tant els assistents es trobaren la imatge de Crist Ressuscitat i la imatge de la Verge Maria presidint el temple. Un temple quasi ple de feligresos, molts d'ells visitants i residents estrangers.Mossèn Xisco Bernabeu va oficià la missa solemne de Pasqua, tant a la parròquia del Carme com a la de Sant Bartomeu. En ambdós casos, com sol ser habitual els dies importants, la Coral Verge del Carme i la Coral Parroquial Gabellina hi posaren la música i els cants per a major brillantor de les cerimònies. I tampoc no hi faltaren al final, unes pastes i el vinet, per a brufar la festa. De part nostra, rebeu els molts d'anys i que l'any que ve, per Pasqua, ens hi poguem trobar de bell nou.

La Vigília Pasqual o la nit del dissabte al diumenge de Resurrecció és una nit de vetlla en honor del Senyor, i la vigília que es dur a terme commemorant la nit santa en què Jesús ressuscità, ha de considerar-se, segons sant Agustí, "la mare de totes les santes vigílies". Una celebració rica en ritus i signes.
Té quatre parts. La primera és el ritu del lucernari, on es beneeix el foc del qual s'encén el ciri pasqual i es col·locarà al centre del presbiteri. A continuació, tot el poble creient entra en processó dins el temple i s'encenen del ciri pasqual totes les candeles que duen els fidels. Aquest ritu inicial finalitza amb el pregó pasqual.

La segona part consisteix en la proclamació de la Paraula de Déu. El nombre de lectures és considerable, ja que es fa una mirada a tots els principals esdeveniments de la història de la salvació.
La tercera part és la litúrgia baptismal. Es beneeix l'aigua de la pila baptismal o l'aigua comuna, es renoven les promeses baptismals i s'aspergeix a tots els fidels amb l'aigua beneïda.
L'última part de la Vigília és l'eucaristia.
El color litúrgic és el blanc, que és el de les festes de Jesús.


El Diumenge de Pasqua, és la solemnitat de les solemnitats, la gran festa de la Resurrecció de Jesucrist. L'esquema de la celebració és la mateixa d'una missa dominical, afegint una sèrie de particularitats, entre elles que l'acte penitencial (Senyor, teniu pietat), se substitueix per aspersió amb l'aigua beneïda, recordant així que aquesta nova vida que rebem pel baptisme és fruit de la Pasqua del Crist. Se sol llegir l'Evangeli de sant Joan, que ens presenta a Maria Magdalena com la primera que es troba amb el sepulcre buit.

El color litúrgic és el blanc o també es pot usar el daurat, per raó de l'especial solemnitat.