Per seguir la tradició
hem fet l'arbre de Nadal,
però enguany no és igual,
jo crec que ho hem fet millor:
Hi ha bolles d'estimació ,
hi ha campanes d'alegria,
hi ha pinyes de bonhomia,
hi ha bombetes d'amistat,
llumets de fraternitat
i tires de fantasia.

Miquel Campaner