El grup aragonés Ixera tancà, juntament amb Sigramaça,  divendres vespre la primera jornada del Mercat.