El prestigiós i sol·licitat historiador  Mohamed Benmammar  participarà  en les jornades acadèmiques sobre  el Tractat de Capdepera de 1231 i la independència de Menorca.
   Amb motiu del 800 aniversari del naixement del Rei En Jaume, l'Ajuntament de Capdepera organitza activitats que acrediten el bagatge històric del municipi.

   El prestigiós historiador i professor de la Universitat d'Orà (Algèria), Mohamed Benmammar, especialista en la història de Mallorca i sol·licitat per nombroses institucions i universitats, participarà en les jornades acadèmiques d'estudi i de debat sobre 'El tractat de Capdepera de 1231 i la Independència de Menorca', que se celebraran el 20, 21, 22 i 23 de novembre al municipi de Cadpepera.

   Mohamed Benmammar és l'editor del text àrab del llibre 'Tarij Mallorca' (Història de Mallorca), centrat en un manuscrit original trobat al desert del Tinduf (oest d'Algèria), relacionat amb dades històriques de l'illa i de Capdepera.

   La ponència de Mohamed Benmammar es titularà 'La caiguda de Mallorca i les seves conseqüències per a la presència musulmana a Menorca entre 1230 i 1287'. El professor africà donarà la seva conferència en relació amb el Tractat de Capdepera firmat el 17 de juny de 1231 a Capdepera entre Jaume I i Abu'Abd Allah Muhammad, cadí de Menorca, per mitjà del qual els musulmans reconeixen el rei com a nou senyor , es comprometen a pagar-li un tribut i se sotmeten al vassallatge de Jaume I.

   Malgrat ser molt sol·licitat, Benmammar no sol acudir a les nombroses invitacions que rep de diverses institucions i universitats, per trobar-se habitualment immers i concentrat en la seva feina. No obstant això, ha accedit acudir a les jornades de novembre de Capdepera.

   Aquestes jornades seran coordinades pel doctor en Història i Filologia Semítica, membre de la Reial Acadèmia de la Història i investigador mallorquin, Guillem Rosselló Bordoy. El perfil de Bordoy com a investigador de talla internacional garanteixen el nivell acadèmic de l'acte.

    En aquestes activitats, a més, hi participaran altres experts i prestigiosos historiadors de la talla d'Antoni Mut Calafell, els professors de l'Universitat de li Illes Balears (UIB), Gabriel Ensenyat i Jaume Sastre, el director del Museu de Menorca, Lluis Pantalamor o el catedràtic d'Estudis Semítics de la Facultat de Filosofia i Lletres de Granada, Emilio López Molina. Durant les jornades, es realitzaran actes paral·lels a les ponències relacionades amb els temes a tractar com ara excursions i sortides culturals a edificis significatius en la història del Rei En Jaume.

Departament de premsa
Ajuntament de Capdepera